Miliony euro na projekty w białostockim, suwalskim i łomżyńskim obszarze funkcjonalnym

20.06.2024

To łącznie 195 mln euro z funduszy europejskich przeznaczonych na projekty realizowane przez trzy zrzeszenia terytorialne skupiające samorządy województwa podlaskiego. W czwartek, 20 czerwca, ich przedstawiciele podpisali porozumienia w tej sprawie z zarządem województwa reprezentowanym przez marszałka Łukasza Prokoryma i wicemarszałka Marka Malinowskiego.

Gości: prezydenta, burmistrzów i wójtów podlaskich gmin i zarazem przedstawicieli Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) – w urzędzie marszałkowskim powitał marszałek Łukasz Pokorym, określając go jako miejsce współpracy pomiędzy samorządami.

­– Życzę nam wszystkim, by tych możliwości współpracy było jak najwięcej, żebyśmy razem mogli zmieniać województwo podlaskie i nasze małe ojczyzny – powiedział.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), w ramach których realizowane będą określone w porozumieniach przedsięwzięcia, określił jako „bardzo ważny instrument rozwoju naszego regionu”.

– Cieszymy się, że wśród tych inwestycji będą nie tylko te dotyczące parków, odnawialnych źródeł energii, ale też takie, które dotyczą np. polityki senioralnej, co jest bardzo ważną kwestią w wizji rozwoju naszego województwa – dodał marszałek.

Z ogólnej puli, 129 mln euro, to środki przeznaczone dla Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, skupiającego stolicę regionu i dziewięć sąsiednich gmin. Jak mówił prezes zarządu stowarzyszenia BOF, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski „potrzeb jest naprawdę dużo”.

– To m.in. budowa przedszkoli. Są też pieniądze przeznaczone na turystykę, dziedzictwo kulturowe, ale też, na to, co jest bardzo ważne, czyli na szkolnictwo zawodowe. W ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego będziemy też realizować projekty dotyczące transportu. Poprzednia perspektywa wynosiła 76 mln euro. Wydaliśmy wszystkie te pieniądze – mówił prezydent.

Podkreślił też dobrą jakość współpracy między samorządami, o czym mówił również prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. Reprezentowany przez niego Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Łomży, będzie na swoje działania dysponował kwotą 35,7 mln euro.

– Cieszymy się, że te pieniądze będą wydatkowane na projekty w naszych gminach, chociażby w zakresie turystyki – w Łomży będziemy mogli zrealizować projekt Bulwarów Łomżyńskich. Ponadto środki te umożliwią działania poprawiające dostępność dla mieszkańców, chodzi o inwestycje w budynki użyteczności publicznej. Planujemy odnowę biblioteki i stworzenie klubu seniora. Zadań jest sporo. Tak duże środki z pewnością poprawią jakość życia mieszkańców regionu – wyjaśniał.

Działania prosenioralne zaplanowane są także w Suwałkach. Jak informował prezydent miasta Czesław Renkiewicz, ma tam powstać Centrum Integracji Senioralnej. Kolejny budynek w Suwałkach zostanie przeznaczony na rodzinny dom dziecka. Zaplanowane są także projekty dotyczące tworzenia infrastruktury zielonej, czy elektromobilności.

– Te porozumienia tworzą inną rzeczywistość w obszarze funkcjonalnym Suwałk. Te środki dodadzą dodatkowego impulsu do jego rozwoju – mówił Czesław Renkiewicz i dodał: Mam nadzieję, że sprawnie wydamy te pieniądze, że jeszcze w tym roku będziemy składać wnioski i realizować zaplanowane projekty.

W MOF Suwałk zaplanowano na nie ponad 30,8 mln euro. Pieniądze pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego.

Poleć innym: