Skorzystaj z instrumentów finansowych

Pożyczki na preferencyjnych warunkach, pożyczki z dotacją i instrumenty kapitałowe – Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) będzie zarządzał pulą blisko 456 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego (FEdP) 2021-2027 na wsparcie zwrotne. W czwartek, 27 kwietnia 2023 roku, marszałek Artur Kosicki podpisał umowę z Tomaszem Robaczyńskim, członkiem zarządu BGK. W spotkaniu udział wzięli m.in. Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz Simeon Shenev z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Jak podkreślił marszałek, na instrumenty finansowe została przeznaczona w tej perspektywie rekordowa kwota.

– Prawie pół miliarda złotych będzie do dyspozycji naszych przedsiębiorców i innych podmiotów z regionu, m.in. wspólnot samorządowych, towarzystw budownictwa społecznego, klastrów energii, spółdzielni energetycznych. Te pieniądze pomogą poprawić konkurencyjność, a także odpowiedzieć na problemy związane z energetyką, czy też zadbać o ochronę środowiska – wymieniał marszałek.

Przypomnijmy, że przez ostatnich sześć lat BKG zarządzał pulą na wsparcie zwrotne w ramach programu regionalnego w kończącej się właśnie perspektywie finansowej. Dzięki tej współpracy z podlaskim samorządem podmiotom z regionu udzielono ponad 720 pożyczek na preferencyjnych warunkach na kwotę blisko 230 mln zł oraz osiem inwestycji kapitałowych o wartości 5 mln zł.

– Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie się tak dobrze układać, jak do tej pory. Będziemy elastycznie reagować na sytuacje w gospodarce i dostosowywać instrumenty do potrzeb regionu. A nasza współpraca przyczyni się do rozwoju regionu i całego kraju.  – powiedział Tomasz Robaczyński z BGK. – Pożyczki powinny być dostępne dla przedsiębiorców już jesienią. Instrumenty zwrotne to efektywny sposób wykorzystania funduszy europejskich, który pozwala na ich ponowne użycie, zwiększenie liczby wspartych firm i tym samym budowanie kapitału regionu na kolejne programy rozwojowe – dodał.

Z powierzonych środków BGK utworzy teraz fundusz powierniczy, po czym wybierze w przetargu tzw. partnerów finansujących. Oni będą już bezpośrednio oferować odbiorcom: pożyczki na innowacje i technologie cyfrowe, pożyczki z dotacją na efektywność energetyczną i energię odnawialną oraz instrumenty kapitałowe dla nowo powstałych firm.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Oferta pożyczek

Pożyczki na innowacje - oferta Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości